16 – شیوه صحیح کپی کردن لیست ها (یک اشتباه رایج)

تکلیف ویدئو 16:
ب ب ک لیست نمرات ترم بک که شامل 5 نمره است را از کاربر بگیرد و آن را در متغیر لیستی به اسم term1_scores ذخیره کند. آن را در لیست جدیدی به اسم full_term_scores کپی کند و سپس از کاربر 5 نمره جدید بگیرد، آن را به full_term_scores اضافه کند. سپس هر دو لیست را برای کاربر چاپ کند.
list-e nomrehay term 1: 15,16,17,20,19
list-e nomre hay term jadid: 20,18,15,14,20
:list-e nomrehay term1
15
16
17
20
19
:list-e nomre hay har do term
15
16
17
20
19
20
18
15
14
20
همین یه تمرین کافیه. ممکنه شیوه نوشتن برنامه هاتون طوری باشه که به کپی کردن نیازی نباشه. ولی مطمئن باشین توی لول هایی این نکته کپی کردن خیلی قراره به دردتون بخوره.