3- ورودی گرفتن در زبان پایتون

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش سوم:

ورودی گرفتن در پایتون

ب ب ک : برنامه ای بنویسید که !

 

ب ب ک  نام و نام خانوادگی شما را جداگانه بگیرد، و در انتها با نام کامل به شما سلام کند.

مثال:

Firstname: Ali

Lastname: Khandan

Hello AliKhandan

 

ب ب ک طول و عرض مستطیلی را گرفته و مساحت آن را حساب کند.

مثال:

Tool: 10

Arz: 20

Masahat mishavad 200

 

ب ب ک طول مسیری را به کیلومتر گرفته و آن را تبدیل به مایل کند. برای پیدا کردن فرمول تبدیل توی گوگل سرچ کنین!

مثال:

In km: 100

In mile is 62.1371

 

ب ب ک نمره سه درس دانش آموزی را گرفته و معدل آن ها را بنویسد.

مثال:

Riazi score: 18

Adabiat score: 19

English score: 20

Average is 19