4- شرط ها در زبان پایتون

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش چهارم:

شرط ها در پایتون

ب ب ک : برنامه ای بنویسید که !

 

ب ب ک نقش یک فرد را در کلاس بگیرد و اگر معلم بود به او به عنوان معلم سلام کند، اگر دانش آموز ساده بود بود تکالیف روز را به او بگوید (مثلا: حل تمرین های فصل اول) و اگر نماینده کلاس بود، به او بگوید تکالیف دانش آموزان را جمع آوری کند.

مثال:

Role: teacher

Hi Teahcer

Role: Namayande

Check the exercises

Role: Student

Do chapter1 exercises

 

ب ب ک  رمز عبوری را بگیرد. اگر درست بود بگوید وارد شدید، اگر غلط بود بگوید اشتباه است. رمز عبور باید 12345678  باشد

مثال:

Password: 12345678

Vared shodid

 

ب ب ک از کاربر طول و عرض مستطیلی را بگیرد، و بعد از او دستور بگیرد :اگر گفت مساحت جواب حاصلضرب را به او بگوید، اگر گفت محیط، محیط را حساب کند و بگوید.

مثال:

Tool: 10

Arz: 20

Dastoor: masahat

Masahat: 200

مثال:

Tool: 10

Arz: 20

Dastoor: mohit

mohit: 60

 

ب ب ک عددی را از کاربر بگیرد، و اگر هوپ بود بگوید هوپ !! هوپ زمانی رخ می دهد که عدد گفته شده ضریبی از 5 باشد. برای چک کردن از دستور درصد استفاده کنید. یعنی    if 10%5==0 چک می کند آیا باقی مانده ده به پنج صفر است یا خیر. حواستان باشد باید از 2 مساوی == استفاده کنید.

مثال:

Adad: 6

Not hop!

Adad: 15

HOP!