5- اولین برنامه کامل مون

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش پنجم:

ترکیب شرط ها  و حلقه ها در پایتون

ب ب ک : برنامه ای بنویسید که !

نکته: از این به بعد همه ی تمارین را در یک حلقه while True بنویسید تا نیاز به اجرای مجدد نداشته باشید.

 

 

ب ب ک سال تولد فردی را بگیرد. اگر سن او بالای هجده سال بود به او بگوید مجاز برای گواهینامه است.

مثال:

sen: 10

mojaz nist

sen: 20

mojaz ast

 

ب ب ک عددی را از کاربر بگیرد، و اگر هوپ بود بگوید هوپ !! هوپ زمانی رخ می دهد که عدد گفته شده ضریبی از 5 باشد. برای چک کردن از دستور درصد استفاده کنید. یعنی    if 10%5==0 چک می کند آیا باقی مانده ده به پنج صفر است یا خیر. حواستان باشد باید از 2 مساوی == استفاده کنید.

مثال:

Adad: 6

Not hop!

Adad: 15

HOP!

 

ب ب ک سرعت رانندگی ماشینی را بگیرد. اگر سرعت ماشین بالای 80 بود 60 تومان جریمه اش کند، اگر بالای 100 بود 120 تومان جریمه کند، اگر سرعت کوچکتر مساوی 80 بود هم بگوید سرعت مجاز است.

مثال:

Soraat: 90

Jarime shodid 60

Soraat: 130

Jarime shodid 120

Soraat: 90

Jarime nashodid

ب ب ک سرعت حرکت ماشین به کیلومتر بر ساعت و مدت زمان در حرکت بودن اش را به دقیقه بگیرد، اگر مسافت طی شده از 100 کیلومتر رد شده بود: بنویسد از محدوده مجاز خارج شدید.

نکته یک: مسافت طی شده از حاصل ضرب سرعت و زمان به دست می آید.

نکته دو: دقیقه باید به ساعت تبدیل شود، برای اینکار دقیقه وارد شده را بر 60 تقسیم می کنیم.

Soraat in km/h: 20

Zaman in minutes: 120

Kharej nashodid

Soraat in km/h: 100

Zaman in minutes: 120

Kharej shodid