6- آموزش اند و اور در زبان پایتون

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش ششم:

شرط اند و اور در پایتون

ب ب ک : برنامه ای بنویسید که !

 

ب ب ک نام کاربری و رمز عبور کاربری را بگیرد، اگر نام کاربری Admin بود و پسورد 12345678  بگوید اجازه ورود دارد. در غیر این صورت خطا دهد.

(بدون اند نوشته شود)

مثال:

username: admin

password: 12345678

login shodid

username: admin

password: 52542

username va pass match nabood

 

ب ب ک نام کاربری و رمز عبور کاربری را بگیرد، اگر نام کاربری Admin بود و پسورد 12345678  بگوید اجازه ورود دارد. در غیر این صورت خطا دهد.

(با اند نوشته شود)

 

ب ب ک نمره ی زبان و معدل فردی را بگیرد و اگر نمره زبان اش بالای 6 از 10 و معدلش بالای 16 بود به او بگوید شرایط اش برای ثبت نام مجاز است.

مثال:

English score: 10

Moadel: 19

Mojaz nist

 

ب ب ک میزان رم موبایلی را بگیرد، مگاپیکسل دروبین اصلی آن را هم بگیرد، اگر میزان رم موبایل بزرگتر یا مساوی 1 بود یا مگاپیکسل دوربین اش بزرگتر یا مساوی 16 بود ( یا هر دو ) بگوید این موبایل مناسب است.

مثال:

Ram: 2

Camera: 8

Monaseb ast

Ram: 0.5

Camera: 16

Monaseb ast

Ram: 2

Camera: 16

Monaseb ast

 

ب ب ک طول سه ضلع مثلثی را بگیرد و چک کند آیا این مثلث با این اضلاع می تواند وجود داشته باشد؟ قانون: جمع هر دو ضلع مثلث باید از ضلع سوم بزرگتر باشد. ( با اور یا اند نوشته شود )

مثال:

Zel1: 10

Zel2: 20

Zel3: 30

Nemitavanad

 

ب ب ک سرعت رانندگی ماشینی را بگیرد. بپرسد هوا بارانی است. اگر هوا بارانی بود محدودیت سرعت را روی 80 و اگر بارانی نبود روی 100 در نظر بگیرد. و در نهایت چک کند اگر راننده تخلف کرده بود به او بگوید که جریمه شده است. ( بدون اند نوشته شود )

مثال:

Barani? bale

Soraat: 90

Jarime shodid

Barani? Na

Soraat: 90

Jarime nashodid

 

Barani? Na

Soraat: 110

Jarime shodid

ب ب ک سرعت رانندگی ماشینی را بگیرد. بپرسد هوا بارانی است. اگر هوا بارانی بود محدودیت سرعت را روی 80 و اگر بارانی نبود روی 100 در نظر بگیرد. و در نهایت چک کند اگر راننده تخلف کرده بود به او بگوید که جریمه شده است. ( با اند نوشته شود )