7- ترکیب اند و اور در زبان برنامه نویسی پایتون

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش هفتم: ترکیب اند و اور

ب ب ک: برنامه ای بنویسید که

ب ب ک از فردی جنسیت، سن و وضعیت تحصیل را بپرسد، اگر پسر بود و بالای هجده سال بود و در حال تحصیل نبود، به او بگوید مشمول سربازی است.

مثال:

Jensiat: mard

Sen: 19

Tehsil: na

mashmool

ب ب ک اگر هوا بارانی بود یا دمای هوا زیر صفر بود ( یا هر دو ) و زمین بازی استاندارد نبود، اعلام کند که بازی لغو است.

Barani? Y

Dama? 20

Standard? N

cancel

Barani? Y

Dama? 20

Standard? Y

Ok

 

ب ب ک از بیماری وضعیت اینکه آیا سرفه می کند یا نه، آیا تنگی نفس دارد یا نه، و دمای بدنش چقدر است را بپرسد و بعد اگر او تنگی نفس داشت و سرفه می کرد و دمای بدنش از 37.5 بالاتر بود، بگوید بیماری نوع یک را دارد. اما اگر دو علامت اول را داشت ولی علامت سوم را نداشت بگوید بیماری نوع 2 را دارد. در غیر این صورت بنویسد که فرد بیمار نیست.

مثال:

Sorfe: bale

Tangi nafas: bale

Dama: 38

Bimari1

Sorfe: bale

Tangi nafas: bale

Dama: 37

Bimari2

Sorfe: na

Tangi nafas: bale

Dama: 37

BimariNist

ب ب ک از فردی چند سوال بپرسد، آیا درون گراست؟ آیا جزئی نگر است؟ آیا منطقی است؟ آیا منعطف است؟ سپس تیپ شخصیتی او را به او بگوید. به شیوه ی زیر:

جواب سوال اول : مثبت i  منفی : e

جواب سوال دوم : مثبت s  منفی : n

جواب سوال سوم : مثبت T  منفی : F

جواب سوال چهارم : مثبت P  منفی : J

در نهایت با توجه به جواب ها تیپ شخصیتی شامل چهار حرف می شود.

( این سوال یه مدل ساده از تست mbti است )

https://abbasalipoor.com/16-personality-types/

 

مثال:

Daroongara? y

Jozie negar? y

Manteghi? y

Mon’atef? y

istp